۴۰ پیکسل کمتر چقدر تاثیر دارد؟

۴۰ پیکسل کمتر چقدر تاثیر دارد؟
گزارشی از یک A/B Test تاثیر گذار در سایت آپارات با تغییر تنها ۴۰ پیکسل...