نظارت بر کارایی فرآیندهای نرم‌افزاری یا APM چیست؟

نظارت بر کارایی فرآیندهای نرم‌افزاری یا APM چیست؟
برای ما در آپارات این موضوع که تمام بخش‌های حیاتی سرویس به خوبی در حال...