معرفی سیستم های Caching و استفاده آنها در آپارات

معرفی سیستم های Caching و استفاده آنها در آپارات
کش کردن(caching) یه تکنیک بافرینگ است یعنی داده‌هایی را که به دفعات از...