گزارشی از ورکشاپِ UX Writing در تیم آپارات(قسمت اول)

گزارشی از ورکشاپِ UX Writing در تیم آپارات(قسمت اول)
ما در تیم آپارات برای ارتقا دانش ورکشاپ می‌گذاریم و سعی می‌کنیم مطالب...