چطور لیست پخش جدید آپارات به جذب مخاطب کمک می‌کند؟

چطور لیست پخش جدید  آپارات به جذب مخاطب کمک می‌کند؟
شاید از خود بپرسید که ساخت این لیست‌ها چطور به جذب مخاطب برای کانال شم...